Thảo dược

 • 2011_12_16_14_10_35ba kich kho ba che

  Ba kích thiên

  Vị thuốc: Ba kích thiên Tên khác: Ba kích, Kê nhãn đằng, Đường đằng, Tam giác đằng, Hắc đằng cổ Tên Latin: Radix Morindae Officinalis Xuất xứ: Thần Nông Bản Thảo Kinh Tính vị: Vị cay, ngọt, tính ấm Quy kinh: Vào kinh can, thận Hoạt chất:...»

  28/08/2015

  Xem thêm

 • Bai-zi-ren1

  Bá tử nhân

  Vị thuốc: Bá tử nhân Tên Latin: Semen platycladi Xuất xứ: Thần Nông Bản Thảo Kinh Tính vị: Vị ngọt, tính bình Quy kinh: Vào kinh tâm, thận, tỳ và đại trường Hoạt chất: Các chất béo, tinh dầu, saponins Dược năng: Dưỡng tâm, an thần, nhuận trường,...»

  28/08/2015

  Xem thêm

 • 11onms-160637272

  Bạc hà

  Vị thuốc: Bạc hà Tên Latin: Herba Menthae Xuất xứ: Đồ Kinh Bản Thảo Tính vị: Vị cay, thơm, tính mát Quy kinh: Vào kinh phế, can Hoạt chất: Các tinh dầu (menthol, menthone, isomenthol, pulegone, menthenone, neomenthol), lipophilic, flavones, coumarins Dược năng: Tán phong nhiệt, hành...»

  28/08/2015

  Xem thêm

 • 11427bai_bian_dou_lablab_semen

  Bạch biển đậu

  Vị thuốc: Bạch biển đậu Tên khác: Đậu ván trắng, biển đậu, bạch đậu, đậu ván Tên Latin: Semen lablab album Xuất xứ: Danh Y Biệt Lục Tính vị: Vị ngọt, tính ôn Quy kinh: Vào kinh tỳ, vị Hoạt chất: Albumine, Lipid, Hydrate Carbure, Calcium, Phospho,...»

  28/08/2015

  Xem thêm

 • 11565baibu_radix_stemonae

  Bách bộ

  Vị thuốc: Bách bộ Tên Latin: Radix stemonae Xuất xứ: Bản Thảo Cương Mục Tính vị: Vị ngọt, đắng, tính ấm Quy kinh: Vào kinh phế Hoạt chất: Stemonine, stmonidine, isostemonidine, photostemonine, paipunine, sinostemonine Dược năng: Nhuận phế, giảm ho, bài trùng Liều Dùng: 5 – 10g...»

  28/08/2015

  Xem thêm

 • bach_cap

  Bạch cập

  Vị thuốc: Bạch cập Tên Latin: Pseudobulbus blentillae Xuất xứ: Thần Nông Bản Thảo Kinh Tính vị: Vị đắng, ngọt, tính mát Quy kinh: Vào kinh can, phế, vị Hoạt chất: Acacia gum, tragacanth, bletilla mannan, bletilla-gluco-mannan, starch Dược năng: Cầm máu, dưỡng phế, giảm sưng, sinh...»

  28/08/2015

  Xem thêm

 • Bach-Chi-2b43

  Bạch chỉ

  Vị thuốc: Bạch chỉ Tên Latin: Radix angelicae dahuricae Xuất xứ: Bản Kinh Tính vị: Vị cay, tính ôn Quy kinh: Vào kinh phế, vị Hoạt chất: Tinh dầu, Byakangelicin, Byakangelicol, Oxypeucedanin, Imperatorin, Isoimperatorin, Iso Byakanelicol, Neobyak angelicol, Phelloterin, Xanthotoxin Dược năng: Chỉ thống, khu phong, táo...»

  28/08/2015

  Xem thêm

 • 22

  Bạch cương tằm

  Vị thuốc: Bạch cương tằm Tên khác: Tử lăng, cương tằm, cương trùng, tằm vôi Tên Latin: Bombyx batryticatus Xuất xứ: Thần Nông Bản Thảo Kinh Tính vị: Vị mặn, hơi cay, tính bình Quy kinh: Vào kinh can, phế Hoạt chất: Chất đạm, lipids, ammonium oxalate...»

  28/08/2015

  Xem thêm

Vì Việt Nam khỏe mạnh hơn

Công nghệ Canada

dong trung nuoi

Sau nhiều năm nghiên cứu và phát triển, THD Canada Việt Nam trở thành công ty tư nhân đầu tiên tại...»

Xem thêm

Sức khỏe và đời sống

phan-duc-nhat-minh-640x353

Còn rất trẻ nhưng Phan Đức Nhật Minh đã gặt hái được nhiều thành công từ những cuộc thi Tin học...»

Xem thêm