giảm cân

Gia Thuốc Giảm Cân Lic Có Tốt Hay Không, Giá Bao Nhiêu? Viên Giảm Cân Lic

Công Dụng: Thực phẩm chức năng giảm cân LIC giúp kiểm soát cân nặng và giảm cân hiệu quả, an toàn. Cải thiện số đo vòng eo, bụng đùi trong vòng 2 đến 8 tuần.

Đang xem: Gia thuốc giảm cân lic

Tình trạng:

*

*
*
*

*

LIC v&#7899i ho&#7841t ch&#7845t sinh h&#7885c thiên nhiên Belaunja và Mangastin, s&#7843n xu&#7845t t&#7841i M&#7929, giúp gi&#7843m tích t&#7909 và t&#259ng ly gi&#7843i m&#7905 tr&#7855ng, &#273&#7863c bi&#7879t &#7903 vùng eo, b&#7909ng, &#273ùi.
C&#7843i thi&#7879n s&#7889 &#273o các vùng eo, b&#7909ng, &#273ùi trong th&#7901i gian s&#7899m nh&#7845t.
Phòng ng&#7915a các b&#7879nh mãn tính do béo phì: tim m&#7841ch, ti&#7875u &#273&#432&#7901ng, r&#7889i lo&#7841n n&#7897i ti&#7871t, hô h&#7845p, x&#432&#417ng kh&#7899p, ung th&#432…
(*) S&#7843n ph&#7849m &#273ã qua th&#7917 nghi&#7879m lâm sàng v&#7873 hi&#7879u qu&#7843. LIC giúp gi&#7843m cân an toàn, không m&#7845t n&#432&#7899c và m&#7879t m&#7887i.

Xem thêm: Rễ Cây Cam Thảo Có Tác Dụng Gì ? Công Dụng, Cách Dùng, Lưu Ý Khi Sử Dụng

Gi&#7843m cân: Ngày u&#7889ng 2 l&#7847n, m&#7895i l&#7847n 1 viên tr&#432&#7899c b&#7919a &#259n sáng và t&#7889i 30 phút.
&#272&#7875 &#273&#7841t hi&#7879u qu&#7843 t&#7889i &#432u nên u&#7889ng tr&#432&#7899c b&#7919a &#259n 30 phút, k&#7871t h&#7907p ch&#7871 &#273&#7897 dinh d&#432&#7905ng khoa h&#7885c, t&#259ng c&#432&#7901ng v&#7853n &#273&#7897ng, t&#7853p luy&#7879n 30 phút/ ngày, 5 ngày/ tu&#7847n.
Dùng cho ng&#432&#7901i trên 12 tu&#7893i mu&#7889n gi&#7843m cân ho&#7863c mu&#7889n ki&#7875m soát cân n&#7863ng, vóc dáng.

Xem thêm: sách vải con gì ăn gì

6. Nh&#7853p kh&#7849u và phân ph&#7889i b&#7903i: Công ty C&#7893 Ph&#7847n D&#432&#7907c Ph&#7849m ECO
Th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng. S&#7843n ph&#7849m này không ph&#7843i là thu&#7889c, không có tác d&#7909ng thay th&#7871 thu&#7889c ch&#7919a b&#7879nh. Không dùng cho ph&#7909 n&#7919 có thai ho&#7863c cho con bú.
+ &#272&#7883a ch&#7881 1: 596 Nguy&#7877n Chí Thanh, Ph&#432&#7901ng 7, Q.11, TP. HCM+ &#272&#7883a ch&#7881 2: 137 Nguy&#7877n Thái S&#417n, Ph&#432&#7901ng 4, Gò V&#7845p, TP. HCM

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: giảm cân

Related Articles

Trả lời

Back to top button