giảm cân

Nơi Bán Thuốc Giảm Cân Eva Nice Mua Ở Đâu, Viên Giảm Cân Eva Nice Beauty

Công dụng: Thực phẩm chức năng viên Giảm Cân Eva NiceViên giảm cân Eva Nicegiúp bạn tạm biệt lương mỡ thừa trên cơ thể với chiết xuất 100% thảo dược thiên nhiên như cao ô mai, phục linh, lá sen, trà xanh không có tác dụng phụ với hiệu quả giảm cân nhanh chóng và an toàn với sức khỏe.

Đang xem: Thuốc giảm cân eva nice mua ở đâu

Tình trạng:

*

*
*
*

*

Thành ph&#7847nViên Gi&#7843m Cân Eva Nice

Cao Ô Mai …………………….. 300mg

Cao Ph&#7909c Linh ………………… 240mg

Cao Lá Sen ……………………. 300mg

Cao Trà Xanh ………………….. 40mg

Collagen ………………………… 100mg

Ph&#7909 li&#7879u: Gelatin, Glycerin, n&#432&#7899c tinh khi&#7871t, tá d&#432&#7907c v&#7915a &#273&#7911 1 viên.

S&#7843n ph&#7849m &#273&#432&#7907c chi&#7871t xu&#7845t t&#7915 các lo&#7841i th&#7843o d&#432&#7907c thiên nhiên nh&#432:

Cao trà xanh: &#273&#432&#7907c cô &#273&#7863c t&#7915 lá trà xanh, có công d&#7909ng làm gi&#7843m huy&#7871t áp, làm mát c&#417 th&#7875 và chông ung th&#432 ng&#7863n ch&#7863n quá trình oxy hóa di&#7877n ra trong c&#417 th&#7875.

Cao ph&#7909c linh: &#273&#432&#7907c chi&#7871t xu&#7845t t&#7915 cây th&#7893 ph&#7909c linh, có v&#7883 ng&#7885t, tính bình, có công d&#7909ng &#273ào th&#7843i các ch&#7845t c&#7863n bã và gi&#7843i &#273&#7897c, lo&#7841i b&#7887 nh&#7919ng &#273&#7897c t&#7889 trong c&#417 th&#7875, làm mát gan, &#273&#7865p da.

Cao ô mai: ô mai là v&#7883 thu&#7889c có tính chua, mát, gi&#7843i nhi&#7879t, có tác d&#7909ng nâng cao kh&#7843 n&#259ng mi&#7877n d&#7883ch và phòng ch&#7889ng ung th&#432, h&#7841n ch&#7871 kh&#7843 n&#259ng h&#7845p th&#7909 l&#432&#7907ng m&#7905 th&#7915a.

Cao lá sen: có v&#7883 &#273&#7855ng, chát, tính bình có công d&#7909ng làm mát c&#417 th&#7875, gi&#7843m &#273i s&#7921 h&#7845p th&#7909 gliucose, gi&#7843m l&#432&#7907ng m&#7905 d&#432 th&#7915a.

Collagen: là y&#7871u t&#7889 c&#7847n thi&#7871t trong quá trình t&#7841o ra các axit amin thanh khi&#7871t cho s&#7913c kh&#7887e c&#7911a làn da, giúp da c&#259ng m&#7883n, mái tóc, móng tay, kh&#7899p x&#432&#417ng và các mô khác trên c&#417 th&#7875 ng&#432&#7901i.

Xem thêm: Thuốc Giảm Cân Dhc Review – Review Viên Uống Giảm Cân Dhc New Slim Nhật Bản

Công d&#7909ngViên Gi&#7843m Cân Eva Nice

H&#7841n ch&#7871 s&#7921 h&#7845p th&#7909 c&#7911a các ch&#7845t béo hay ch&#7845t &#273&#432&#7901ng vào trong c&#417 th&#7875, mát gan l&#7907i ti&#7875u, &#273ánh tan l&#432&#7907ng m&#7905 d&#432 th&#7915a. &#272ào th&#7843i các &#273&#7897c t&#7889 có trong c&#417 th&#7875 ra bên ngoài, &#273&#7849y nhan quá trình trao &#273&#7893i ch&#7845t Giúp da m&#7883n màng, không b&#7883 nh&#259n nheo, ch&#7843y s&#7879, giúp các vùng da khó gi&#7843m cân tr&#7903 nên g&#7885n gàng, s&#259n ch&#7855c.

H&#432&#7899ng d&#7851n s&#7917 d&#7909ngViên Gi&#7843m Cân Eva Nice

Thu&#7889c gi&#7843m cân Eva Nice dùng cho c&#7843 nam và n&#7919 &#273&#7897 tu&#7893i t&#7915 16 &#273&#7871n 65 tu&#7893i. Ng&#432&#7901i bình th&#432&#7901ng: S&#7917 d&#7909ng 1 viên m&#7895i ngày tr&#432&#7899c m&#7895i b&#7919a &#259n sáng kho&#7843ng 20 &#273&#7871n 30 phút N&#7871u b&#7841n th&#7845y m&#7879t, tr&#432&#7899c khi u&#7889ng Thu&#7889c gi&#7843m cân Eva Nice b&#7841n hãy u&#7889ng 100ml s&#7919a không &#273&#432&#7901ng ho&#7863c 200ml n&#432&#7899c tinh khi&#7871t Ng&#432&#7901i huy&#7871t áp cao và huy&#7871t áp th&#7845p: u&#7889ng 1 viên sau &#259n sáng 30 phút B&#7841n hãy u&#7889ng n&#432&#7899c theo nhu c&#7847u c&#417 th&#7875 ít nh&#7845t 2.0 lít n&#432&#7899c m&#7895i ngày &#273&#7875 da b&#7841n v&#7851n &#273&#7865p cho dù tr&#7885ng l&#432&#7907ng c&#417 th&#7875 gi&#7843m &#273i. Cho b&#7841n vóc dáng ng&#7885c ngà…

&#272&#7889i t&#432&#7907ng s&#7917 d&#7909ngViên Gi&#7843m Cân Eva Nice

Nh&#7919ng ng&#432&#7901i &#273ang mu&#7889n tìm m&#7897t ph&#432&#417ng pháp gi&#7843m cân an toàn và hi&#7879u qu&#7843. Nh&#7919ng ng&#432&#7901i t&#259ng cân nhanh, không ki&#7875m soát &#273&#432&#7907c cân n&#7863ng c&#7911a mình. Nh&#7919ng ng&#432&#7901i không có th&#7901i gian áp d&#7909ng các ph&#432&#417ng pháp gi&#7843m cân truy&#7873n th&#7889ng khác nh&#432 t&#7853p luy&#7879n hay &#259n kiêng.

B&#7843o qu&#7843n: &#272&#7875 n&#417i khô ráo, tránh ánh sáng.

Qui cách: H&#7897p 3 v&#7881 x 10 viên.

Nhà s&#7843n xu&#7845t: American Biological & Technology (HK) Limited

S&#272K: 23545/2016/ATTP-XNCB.

Xem thêm: Chim Bồ Chao ✅ Khướu Đầu Trắng Ăn Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất【Xem 4,059】

S&#7843n ph&#7849m này là th&#7921c ph&#7849m ch&#7913c n&#259ng, không ph&#7843i và không có tác d&#7909ng thay th&#7871 cho các lo&#7841i thu&#7889c ch&#7919a b&#7879nh khác. K&#7871t qu&#7843 c&#7911a thu&#7889c s&#7869 ph&#7909 viên vào th&#7875 tr&#7841ng c&#417 &#273&#7883a c&#7911a t&#7915ng ng&#432&#7901i.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: giảm cân

Related Articles

Trả lời

Back to top button